Zapisy

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Małopolska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Karta zgłoszeniowa

Żłobek "U Cioci Agatki" w Tymbarku szansą rodziców na powrót na rynek pracy.

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, poprzez usunięcie bariery braku miejsc opieki dla dziecka w przypadku powrotu lub wejścia na rynek pracy opiekunów tychże dzieci. Projekt sprzyjał będzie w ten sposób łączeniu życia zawodowego z prywatnym.

Dzięki realizacji Projektu powstał obiekt spełniający wszelkie wymogi lokalowe i infrastrukturalne żłobka, utworzono 20 nowych miejsc profesjonalnej, pełnej opieki nad dziećmi do lat 3.

Wsparciem w powrocie/wejściu na rynek pracy zostanie objętych 20 osób pełniących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Czas trwania projektu:

25.12.2019 - 25.12.2020

Wartość całkowita projektu:

288573,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

242593,38 zł

Wkład własny:

45980,00 zł
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Małopolska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Kontakt

Tel.: +48 662 210 699

E-mail:

Adres: Tymbark 326, 34-650 Tymbark

Maluch +