Opis projektu

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

Projekt Żłobek "U Cioci Agatki" w Tymbarku szansą rodziców na powrót na rynek pracy Współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami:

  • budynek żłobka i biura projektu w Tymbarku dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością ruchową,
  • formularze rekrutacyjne i pozostała dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w formie papierowej w budynku żłobka oraz w Biurze projektu, jak również w formie elektronicznej na stronie internetowej, w zakładce Rekrutacja,
  • w sprawie projektu możliwy kontakt telefoniczny: 662210699, mailowy: , osobisty w biurze projektu lub żłobku oraz poprzez osobę trzecią np. opiekuna lub członka rodziny,
  • w przypadku osoby z takim rodzajem niepełnosprawności, który uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne odczytanie formularza, pracownik beneficjenta odczytuje formularz, materiały rekrutacyjne, czy inne niezbędne dokumenty, nie bój się poprosić o pomoc,
  • istnieje możliwość umówienia spotkania w obecności tłumacza języka migowego,
  • do naszego biura możesz wejść z psem asystującym,
  • jeżeli istnieją szczególne potrzeby związane z Twoją niepełnosprawnością, zgłoś je naszemu pracownikowi, postaramy się zapewnić takie warunki współpracy, abyś czuł/a się komfortowo.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!

Żłobek "U Cioci Agatki" w Tymbarku szansą rodziców na powrót na rynek pracy.

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, poprzez usunięcie bariery braku miejsc opieki dla dziecka w przypadku powrotu lub wejścia na rynek pracy opiekunów tychże dzieci. Projekt sprzyjał będzie w ten sposób łączeniu życia zawodowego z prywatnym.

Dzięki realizacji Projektu powstał obiekt spełniający wszelkie wymogi lokalowe i infrastrukturalne żłobka, utworzono 20 nowych miejsc profesjonalnej, pełnej opieki nad dziećmi do lat 3.

Wsparciem w powrocie/wejściu na rynek pracy zostanie objętych 20 osób pełniących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Czas trwania projektu:

25.12.2019 - 25.12.2020

Wartość całkowita projektu:

288573,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

242593,38 zł

Wkład własny:

45980,00 zł
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

Kontakt

Tel.: +48 662 210 699

E-mail:

Adres: Tymbark 326, 34-650 Tymbark

Maluch +