MALUCH+ 2021

Flaga Polski
Image
Image
Godło Polski

MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
"MALUCH+ 2021"

Nazwa zadania: Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku U Cioci Agatki w Tymbarku

Termin realizacji zadania: 01.01.2021 - 31.12.2021

Celem Programu jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Program, finansowany jest ze środków Budżetu Państwa. Środki te umożliwią aktywizację zawodową rodziców, w szczególności będących osobami bezrobotnymi, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi
do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu finansowego do instytucji opieki. Przedsięwzięcia te stanowią element aktywnej polityki rodzinnej.

Całkowita kwota dofinansowania to 19200,00 zł.

Kontakt

Tel.: +48 662 210 699

E-mail:

Adres: Tymbark 326, 34-650 Tymbark

Maluch +