Programy

„Dziecko w swoim żywiole” – Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki

„Dziecko w swoim żywiole” to nowoczesny program wychowania przedszkolnego będący owocem współpracy doświadczonych nauczycieli i psychologów proponujących nowy sposób organizacji materiału.

Roczny cykl pracy porządkują żywioły (ziemia, ogień, woda, powietrze) co pozwala wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat w ciekawszej, przemawiającej do wyobraźni perspektywie.

„Ku dziecku” – Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska

Treści zawarte w programie zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu (zarówno sposobów pracy jak i efektów końcowych) we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym.

Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

Zachęcamy do zapoznania się z Podstawa programową

Koncepcja pracy przedszkola – ZOBACZ

Kontakt

Tel.: +48 662 210 699

E-mail:

Adres: Tymbark 326, 34-650 Tymbark

Maluch +