Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci do przedszkola
zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
praca wyrównawcza z dziećmi
8.00 – 8.30 zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe [np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę]
rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci
ćwiczenia poranne
8.30 – 8.45 przygotowanie do śniadania
8.45 – 9.15 śniadanie
9.15 – 10.45 realizacja zadań edukacyjnych
10.45 – 11.30 spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu [np. w ogrodzie, na boisku, w parku] lub w sali, zabawy ruchowe
11.30 – 11.45 przygotowanie do obiadu
11.45 – 12.15 obiad
12.15 – 14.15 leżakowanie – dzieci młodsze
ćwiczenia relaksacyjne
zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, ewentualnie czytanie fragmentów książek
zabawy dowolne w sali
14.15 – 14.30 przygotowania do podwieczorku
14.30 – 14.45 podwieczorek
14.45 – 17.00 ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb
zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach

Kontakt

Tel.: +48 662 210 699

E-mail:

Adres: Tymbark 326, 34-650 Tymbark

Maluch +