Mały Przyjaciel Ziemi Limanowskiej

„Mały Przyjaciel Ziemi Limanowskiej” – program nabywania wiedzy o regionie dla przedszkolaków.

Program jest zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i jej celem naczelnym, jakim jest „wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Głównym celem programu jest nabycie wiedzy i poznanie przez przedszkolaków walorów Ziemi Limanowskiej poprzez warsztaty, wycieczki i spektakl teatralny, co wpłynie na zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych i społecznych oraz wpłynie na promocję obszaru LGD.