Treści zawarte w programie zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu (zarówno sposobów pracy jak i efektów końcowych) we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym.

Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.