„Dziecko w swoim żywiole” to nowoczesny program wychowania przedszkolnego będący owocem współpracy doświadczonych nauczycieli i psychologów proponujących nowy sposób organizacji materiału.

Roczny cykl pracy porządkują żywioły (ziemia, ogień, woda, powietrze) co pozwala wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat w ciekawszej, przemawiającej do wyobraźni perspektywie.