Programy obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014:

  1. „Dziecko w swoim żywiole” – Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki.
  2. „Ku dziecku” – autorstwa Barbary Bilewicz-Kuźnia i Teresy Parczewskiej.
  3. „Mały Przyjaciel Ziemi Limanowskiej” – program nabywania wiedzy o regionie dla przedszkolaków.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych programów, znajdują się w odpowiednich zakładkach menu.

Zachęcamy do zapoznania się z Podstawa programową

Koncepcja pracy przedszkola – ZOBACZ