JĘZYK ANGIELSKI

Głównym założeniem nauki języka angielskiego w przedszkolu jest umożliwienie dzieciom nawiązania komunikacji werbalnej przez uczestnictwo w zabawach słowno-ruchowych. Metody nauczania bazują na łączeniu produkcji językowej z czynnościami motorycznymi, dzięki czemu dziecko może uczyć się aktywnie wykorzystując wszystkie zmysły. Treści realizowane będą z zastosowaniem piosenek, rymowanek zabaw ruchowych, filmików, przedmiotów z najbliższego otoczenia dzieci.

Treści:

  1. Powitania/pożegnania.
  2. Części ciała.
  3. Polecenia.
  4. Liczby 1-10.
  5. Kolory.
  6. Zabawki.
  7. Zwierzęta hodowlane/egzotyczne/domowe.
  8. Święta: Halloween/Christmas/ Easter.
  9. Rodzina.
  10. Jedzenie/warzywa/owoce.

LOGOPEDA

Kiedy do logopedy?

Rady dla rodziców

12 przykazań logopedycznych dla rodziców