DYREKTOR

mgr Agata Kęska – nauczyciel dyplomowany z 32-letnim stażem pracy w przedszkolu

NAUCZYCIELE

mgr Katarzyna Stawiarska – nauczyciel kontraktowy z 11-letnim stażem pracy pedagogicznej, nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne,  studia podyplomowe z zarządzania placówką oświatową, posiada dyplom ukończenia szkoły muzycznej I i II stopnia na skrzypcach oraz tytuł muzyka zawodowego – specjalność wokalista

mgr Agnieszka Wojtas - nauczyciel stażysta z 4 - letnim stażem pracy pedagogicznej, licencjat z edukacji matematyczno - przyrodniczej, magister - matematyka, studia podyplomowe - pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem.

mgr Joanna Smaga - nauczyciel stażysta z 3- letnim stażem pracy pedagogicznej, magister - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

mgr Małgorzata Duda - nauczyciel stażysta, licencjat - nauczanie języka francuskiego, magister - pedagogika wczesnoszkolna.

POMOCE NAUCZYCIELA

Magdalena Duda

Anna Puchała

Agata Szczepaniak

Paulina Majeran

Lucyna Żegień

STAŻYSTKI

Magdalena Kunicka

Julia Bednarz

Anna Liszka

 

mgr Aleksandra Palkij – nauczyciel języka angielskiego

Siostra Agnieszka – nauczyciel religii – nauczyciel mianowany

mgr Beata Kita- Lach – logopeda

mgr Marian Tajduś - trener sportowy

mgr Wojciech Tajduś - trener sportowy