Polityka wykorzystywania plików cookies

§1

Pliki cookies stosowane w serwisach internetowych będących własnością Niepublicznego Przedszkola „U Cioci Agatki” z siedzibą w Tymbark 326, 34-650 Tymbark, nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.

Ilekroć w niniejszej Polityce wykorzystywania plików cookies mówimy o:

 1. Serwisie – należy przez to rozumieć wszystkie serwisy internetowe będące własnością Niepublicznego Przedszkola „U Cioci Agatki” z siedzibą w Tymbark 326, 34-650 Tymbark;
 2. Operatorze Serwisu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole „U Cioci Agatki” z siedzibą w Tymbark 326, 34-650 Tymbark, które jest właścicielem serwisów;
 3. Użytkowniku Serwisu – należy przez to rozumieć każdą osobę przeglądającą strony serwisów internetowych należących do Niepublicznego Przedszkola „U Cioci Agatki” z siedzibą w Tymbark 326, 34-650 Tymbark.

§2

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu Niepubliczne Przedszkole „U Cioci Agatki” z siedzibą w Tymbark 326, 34-650 Tymbark.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu są stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu są stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z Operatorem Serwisu firmy badawcze oraz przez dostawców aplikacji multimedialnych.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.